Błąd:

Nie udało się nawiązanie połączenia z serwerem Usenetu

ZTM.NEWS // NewsPortal WebNewsReader - Article not found

ZTM.NEWS // NewsPortal WebNewsReader

ztm.binariesLista grup

Wiadomość nie istnieje.

"News-Portal" was written by Florian Amrhein.